חוגי אנגלית מגיל גן ועד הכנה לבגרות, לימוד בגנים ובקניונים, סניף ראשי בעיר יבנה